Підтримка
Цілодобова підтримка | Правила звернення

Зателефонуйте

Глобальна підтримка:
+7 (495) 789-45-86

Поширені запитання |  Форум |  Бот самопідтримки Telegram

Ваші запити

 • Всі: -
 • Незакриті: -
 • Останій: -

Зателефонуйте

Глобальна підтримка:
+7 (495) 789-45-86

Зв'яжіться з нами Незакриті запити: 

Профіль

Профіль

Політика конфіденційності

Редакція від 15.09.2021

Умови цієї Політики конфіденційності (далі — Політика) поширюються на будь-яку інформацію, яку ТОВ «Доктор Веб» (далі — Правовласник) отримав, отримує або може отримати про користувачів/відвідувачів/учасників (далі — Користувачі) сайтів Правовласника в мережі Інтернет, сервісів, акцій та конкурсів, груп і спільнот Правовласника в соціальних мережах, робіт, послуг, підписок, програм для ЕОМ, а також інших продуктів Правовласника (далі — Сервіси) безпосередньо перед використанням, під час або у зв'язку з використанням Користувачами Сервісів, а також після припинення такого використання.

 1. Користувач беззастережно приймає та погоджується з умовами Політики в повному обсязі в момент початку використання будь-якого із Сервісів. У разі незгоди з будь-яким із положень Політики Користувач повинен припинити використання Сервісів. Користувач розуміє, що Сервіси призначені для осіб, які досягли повноліття та мають повну цивільну дієздатність, через що, починаючи використання Сервісів, Користувач підтверджує 1) досягнення повноліття відповідно до законодавства країни, громадянином якої він є та є дієздатною особою, або 2) що згода з Політикою дається Користувачем із дозволу та у присутності батьків або інших законних представників Користувача. Якщо Користувачем явно не буде вказано інше, Правовласник виходить з того, що Користувач досяг повноліття та набув повної цивільної дієздатності.

 2. Інформація, яку отримав, отримує або може отримати Правовласник (далі — Інформація).
  1. 2.1. Інформація, що надається Користувачами, а також сертифікованими партнерами Правовласника, інформація про яких міститься на сторінці сайта https://partners.dataprotection.com.ua/find_partner/ (далі — Сертифіковані партнери), у тому числі у процесі використання Сервісів і створення облікових записів у Сервісах. До такої Інформації можуть відноситися, наприклад, коментарі користувачів, розміщені в Сервісах, контактні дані або дані Користувачів, зазначені при реєстрації або при купівлі Сервісів. Правовласник не здійснює перевірку Інформації та виходить з того, що надавана Користувачем або Сертифікованим партнером Інформація є достовірною, актуальною й отримана на законних підставах і за згодою Користувача. Правовласник не несе відповідальності за наслідки надання йому недостовірної або неактуальної Інформації.
  2. 2.2. Інформація, яка автоматично передається Правовласнику програмним забезпеченням та іншими технічними засобами у процесі або у зв'язку з використанням Користувачем Сервісів. До такої Інформації можуть відноситися, наприклад, IP-адреса Користувача, дані Cookie-файлів, склад комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення Користувача, дані про вчинені в Сервісах дії.
  3. 2.3. Правовласником використовується та обробляється, у тому числі, така інформація про Користувачів — юридичних осіб: ПІБ, електронна пошта та номер телефону контактної особи (контактних осіб) Користувача, найменування Користувача, ІПН/ЄДРПОУ Користувача, адреса Користувача, адреса Користувача для поштових відправлень. Користувач — юридична особа, приймаючи умови цієї Політики, підтверджує Правовласнику наявність у Користувача відповідних погоджень та дозволів повноважних осіб Користувача, якщо це необхідно, на використання та обробку Правовласником Інформації відповідно до умов цієї Політики.

 3. Cookie-файли.
  1. 3.1. Cookie-файли — це невеликі текстові файли, що тимчасово зберігаються на ЕОМ Користувача та дозволяють сайтам у мережі Інтернет ідентифікувати ЕОМ користувача, наприклад, при повторному відвідуванні сайтів. Cookie-файли не містять будь-яких персональних даних та необхідні для збору статистичних даних і надання Користувачу можливості застосування аутентифікації при використанні деяких Сервісів, що спрощує навігацію Сервісами та позбавляє Користувача необхідності багаторазового введення облікових даних. З технічних причин аутентифікація може бути унеможливлена без дозволу на використання Cookie-файлів у деяких Сервісах. Користувач розуміє та погоджується з тим, що використовувані Правовласником сторонні розробки — такі, як лічильники відвідувачів сайтів у мережі Інтернет, — можуть самостійно та без відома Правовласника розміщувати власні Cookie-файли.
  2. 3.2. Користувач розуміє, що самостійно та на свій розсуд може дозволити, заборонити або обмежити використання Cookie-файлів. Для цього Користувачу необхідно скорегувати відповідні налаштування браузера — програмного забезпечення, використовуваного Користувачем для відвідування сайтів у мережі Інтернет. Користувач також може самостійно видалити раніше отримані Cookie-файли.
  3. 3.3. Правовласник правомірно виходить із того, що, використовуючи Сервіси та перебуваючи на сайті Правовласника в мережі Інтернет, Користувач висловлює свою згоду на використання Правовласником Cookie-файлів.

 4. Мета отримання та обробки Інформації Правовласником.
  1. 4.1. Правовласник збирає та обробляє інформацію, необхідну для надання Послуг, забезпечення безпеки користувачів і Сервісів, контролю за дотриманням Користувачами правил використання Сервісів, надання Користувачам технічної підтримки, надання послуг, розробки й удосконалення продуктів і Сервісів, виконання договорів, збору та узагальнення статистичних даних, проведення досліджень, зв'язку та іншої взаємодії з Користувачами (далі — Взаємодія).
  2. 4.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Інформація про склад і конфігурацію ЕОМ та програмного забезпечення, що використовується Користувачем, необхідна, у тому числі для ідентифікації технічних проблем, з якими Користувачі звертаються до Правовласника, та розробки найефективніших рекомендацій щодо усунення таких проблем.
  3. 4.3. Користувач розуміє та погоджується з тим, що при використанні Послуг з антивірусної онлайн-перевірки файлів Правовласнику стає відомим повний шлях на пристрої Користувача до наданих на антивірусну перевірку файлів. Ґрунтуючись на наданих Користувачами файлах та інших даних, Правовласник має право формувати сигнатури та набори даних, які надалі можуть зберігатися та використовуватися в антивірусних базах. Користувач також розуміє та погоджується з тим, що, незважаючи на те, що Правовласником використовуються захищені протоколи приймання/передавання даних, вміст файлів, завантажених для антивірусної онлайн-перевірки, може бути перехоплений і прочитаний третіми особами в момент завантаження таких файлів (до отримання їх Правовласником) без відома Користувача або Правовласника. Правовласник не несе відповідальності за збереження інформації, що міститься у файлах, які надаються Користувачами для антивірусної онлайн-перевірки.

 5. Персональні дані Користувача — фізичної особи.
  1. 5.1. Необхідною умовою надання Користувачу Сервісів є отримання Правовласником персональних даних Користувача, а також їх подальша обробка. Користувач надає Правовласнику згоду на обробку персональних даних Користувача та вчинення Правовласником з персональними даними Користувача таких дій: збір, запис, використання, копіювання, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення, фіксація), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), блокування, знеособлення, видалення, транскордонна передача персональних даних, знищення. При цьому зазначені вище дії можуть бути здійснені також і способом автоматизованої обробки.
  2. 5.2. Правовласник є оператором персональних даних (data controller). Персональні дані Користувача збираються Правовласником і його афілійованими особами відповідно до законодавчо встановлених принципів обробки персональних даних. В деяких джерелах розповсюдження програм (далі — ПЗ) і сторонніх сервісах у Правовласника може бути відсутня можливість вплинути на відправлення персональних даних Користувача власникам таких сервісів і джерел поширення ПЗ (наприклад, Google analytics, Google Play, Yandex Metrica тощо). Користувач розуміє та приймає на себе ризики з відправленням своїх даних власникам джерел поширення ПЗ і сторонніх сервісів.
  3. 5.3. Правовласником збираються та обробляються виключно ті персональні дані, які необхідні для виконання договорів або угод з Користувачем, надання Користувачу послуг, консультацій, технічної підтримки, надання Сервісів і для зв'язку з Користувачем та іншої Взаємодії, а також з метою відповідно до пп. 5.3.1. та 5.5. цієї Політики. Наприклад, при зверненні Користувача до технічної підтримки або зверненні електронною поштою Правовласником оброблятимуться дані, надані Користувачем у процесі такого звернення. Правовласником не збираються та не обробляються персональні дані, що законодавчо відносяться до категорії спеціальних.
    5.3.1. Правовласником обробляються такі персональні дані користувачів — фізичних осіб, що надаються Користувачами та Сертифікованими партнерами шляхом заповнення спеціальних форм Правовласника:
    • а) прізвище, ім'я, по батькові Користувача — для ідентифікації Користувача при наданні Користувачу Сервісів, а також надання Користувачу технічної підтримки та з іншою метою відповідно до п. 5.5. цієї Політики;
    • б) адреса електронної пошти (email) Користувача — для зв'язку з Користувачем при наданні Користувачу Сервісів і технічної підтримки, у тому числі, для надсилання Користувачу сервісних, рекламних та інших інформаційних повідомлень відповідно до умов цієї Політики та іншої Взаємодії з користувачем, а також з іншою метою відповідно до п. 5.5. цієї Політики;
    • в) номер контактного телефону Користувача — як резервний спосіб зв'язку з Користувачем, для унеможливлення випадків відсутності Взаємодії з Користувачем при помилках Користувача в адресі електронної пошти (e-mail), а також як додатковий спосіб зв'язку, в тому числі, для надсилання на цей номер інформаційних і рекламних SMS-повідомлень, для ідентифікації Користувача в месенджерах та з іншою метою відповідно до п. 5.5. цієї Політики;
    • г) дата народження Користувача — для перевірки досягнення Користувачем віку повноліття, ідентифікації Користувача як власника комерційної ліцензії згідно з правилами, викладеними на сторінці https://license.dataprotection.com.ua/owner/, забезпечення участі Користувача в акціях Правовласника, для привітання Користувача з днем народження та з іншою метою відповідно до п. 5.5. цієї Політики;
    • д) стать і освіта Користувача — надаються Користувачем при заповненні форми профілю Користувача на сайті Правовласника факультативно, в добровільному порядку (можливість використання Сервісів не залежить від надання цих даних Користувачем), і потрібні Правовласнику виключно з метою дослідження та формування узагальненого "портрета (профілю) користувача" для удосконалення Сервісів, а також для реклами та просування Сервісів серед потенційних користувачів та інших клієнтів.
  4. 5.4. Правовласник, в межах своєї компетенції, вживає необхідних і достатніх технічних та організаційних заходів для того, щоб персональні дані Користувачів були недоступні третім особам без згоди Користувача, видалені випадково або внаслідок протиправних дій.
  5. 5.5. Метою обробки персональних даних Користувача є цілі, зазначені п. 5.3.1. цієї Політики, а також:
   1. 5.5.1. надання Користувачу послуг, укладання та виконання будь-яких договорів і угод між Користувачем і Правовласником,
   2. 5.5.2. надання Користувачу консультацій та/або технічної підтримки,
   3. 5.5.3. надання Користувачу Сервісів,
   4. 5.5.4. зв'язок і Взаємодія з Користувачем, у тому числі, як із користувачем антивірусного програмного забезпечення сімейства Dr.Web для забезпечення належного антивірусного захисту інформаційних систем Користувача,
   5. 5.5.5. надання Користувачу інформаційних матеріалів з питань комп'ютерної грамотності,
   6. 5.5.6. просування Сервісів Правовласника,
   7. 5.5.7. надання Користувачу довідкової інформації, а також для інформування Користувача про технічні та функціональні характеристики Сервісів,
   8. 5.5.8. спрямування Користувачу рекламних повідомлень (про нові Сервіси та оновлення наявних, повідомлень про акції, пропозицій подовжити або відновити Взаємодію, а також змінити умови такої Взаємодії та інших рекламних повідомлень) за допомогою вказаних Користувачем або Сертифікованим партнером способів зв'язку з Користувачем і його контактних даних.
  6. 5.6. Місцем обробки персональних даних Користувача незалежно від місця проживання/перебування самого Користувача є місцезнаходження Правовласника — Російська Федерація. Законодавство Російської Федерації у сфері захисту персональних даних може відрізнятися від законодавства країни проживання/перебування Користувача.
  7. 5.7. Період зберігання персональних даних Користувача дорівнює періоду, необхідному для виконання договорів або угод з Користувачем, надання Користувачу послуг, консультацій, технічної підтримки, надання Сервісів, і додатково періоду, визначеному внутрішніми регламентами Правовласника та необхідному для можливого інформування Користувача про технічні та функціональні характеристики Сервісів, а також надсилання Користувачу рекламних повідомлень (сповіщень та пропозицій подовжити або відновити Взаємодію).
  8. 5.8. Користувач має право запросити у Правовласника інформацію про оброблювані персональні дані Користувача, зробити запит на уточнення своїх персональних даних у разі їх неточності, а також на видалення та припинення обробки своїх персональних даних.
  9. 5.9. Правовласник, при отриманні подібних запитів, має право вжити необхідних заходів і запитати у особи, яка направила запит, інформацію, необхідну для засвідчення того, що така особа є суб'єктом запитуваних ним персональних даних. Даний захід спрямований на захист персональних даних Користувача від витоку третім особам та запобігання спробам отримання доступу до його персональних даних третіх осіб, включаючи інших користувачів.
  10. 5.10. Через те, що до персональних даних законодавчо віднесені також і дані, необхідні для технічної ідентифікації Користувача, що необхідно для використання Сервісів Правовласника, при отриманні від Користувача вимоги про припинення обробки або видалення його персональних даних, укладені з Користувачем договори й угоди (а також інші види Взаємодії) припиняють свою дію в день припинення обробки або видалення персональних даних Користувача згідно з добровільним волевиявленням Користувача. Припинення дії договорів і угод відповідно до добровільного волевиявлення Користувача унеможливлює використання Користувачем Сервісів Правовласника з дати такого припинення, а також означає відсутність у Правовласника обов'язків з компенсації Користувачу невикористаного періоду дії договору, угоди або Сервісів.
  11. 5.11. Правовласник має право передати Інформацію Користувачів третім особам, у тому числі, Сертифікованим партнерам, у таких випадках:
   • а) Користувач висловив свою згоду;
   • б) передача необхідна в межах використання Користувачем визначеного Сервісу, для використання Користувачем Сервісів або для надання послуг Користувачу, в тому числі, але не обмежуючись, для розслідування потенційних порушень Користувача;
   • в) передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в межах встановленої законодавством процедури;
   • г) передача необхідна для забезпечення подовження прав Користувачів на використання Сервісів.
  12. 5.12. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Правовласник має право використовувати інформацію в Сервісах для зв'язку з Користувачем, а також використовувати коментарі Користувача, надані ним за допомогою Сервісів, в офіційних групах Правовласника в соціальних мережах та інших спільнотах Правовласника в мережі Інтернет.
  13. 5.13. Термін дії згоди Користувача на обробку Правовласником персональних даних відповідно до умов цієї Політики, є необмеженим, проте, Користувач має право в будь-який момент відкликати дану згоду, шляхом подання відповідного письмового повідомлення в ТОВ «Доктор Веб» з позначкою: «Відкликання згоди на обробку персональних даних» на адресу 125124, Росія, Москва, 3-я вулиця Ямського поля, вол. 2, корп. 12А. Відкликання даної згоди на обробку персональних даних може спричинити, окрім зазначеного п. 5.10. цієї Політики, також і видалення облікових записів Користувача на сайті/сайтах Правовласника в мережі Інтернет, неможливість ідентифікації такої особи як Користувача, у тому числі як Користувача антивірусних програм сімейства Dr.Web, що унеможливлює використання такою особою антивірусних програм сімейства Dr.Web і отримання технічної підтримки від Правовласника та/або його Сертифікованих партнерів.
 6. Інші умови.
  1. 6.1. Користувач, приймаючи умови цієї Політики, прямо та явно висловлює свою згоду на отримання від Правовласника рекламних повідомлень (про нові Сервіси та оновлення наявних, повідомлень про акції, пропозицій подовжити або відновити Взаємодію, а також змінити умови такої Взаємодії та інших рекламних повідомлень) або Сертифікованого партнера способів зв'язку з Користувачем і його контактних даних. При цьому, Користувач має можливість відмовитися від отримання рекламних повідомлень, пройшовши за посиланням в даному повідомленні або в будь-який час в особистому кабінеті Користувача на сайті Правовласника.
  2. 6.2. Користувач розуміє, що інформація, розміщена на Сервісах (за винятком випадків, коли це прямо вказано): не є офертою, не може бути використана в ситуаціях де існує ризик виникнення загрози життю та здоров'ю людей, виникнення будь-яких збитків або шкоди (в тому числі, але не обмежуючись, для розробки документації, комерційних пропозицій, участі в конкурсних процедурах).
  3. 6.3. Правовласник має право вносити зміни в діючу Політику без попереднього сповіщення Користувачів. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення за адресою https://company.dataprotection.com.ua/policy/, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики. До цієї Політики та відносин між Користувачами та Правовласником застосовується чинне законодавство Російської Федерації.
 7. Контактні дані Правовласника
  Сайт в мережі Інтернет: https://www.drweb.ru/
  Адреса: 125124, Росія, Москва, 3-я вулиця Ямського поля, вол. 2, корп. 12А
  ОДРН 1047796021723 / ІПН 7714533600